oprichting Huizer Bierbrouwers Gilde

Na enig onderzoek bij een lid van de historische kring is de oprichtings mail van het Huizer Bierbrouwers gilde gevonden. Een van de leden van het eerst uur : Klaas Schipper meent te herinneren dat het gilde is opgericht op 29 november 2002.

Op de foto zie je v.l.n.r. Klaas, Chris, Wil en Ids die in de bijgaande mail hun ongenoegen hebben uitgesproken over de koers die de Amervalei kozen in hun beleid. Kort hiervoor hebben ze hun eigen Gilde opgericht. Niet veel later heeft Peter zich daarbij aangesloten.

Welkom Bierbrouwers en andere geïnteresseerden.

Het Huizer Bierbrouwergilde is in November 2002 opgericht door 4 amateurbrouwers uit Huizen en Hilversum. Deze 4 brouwers wilde een nieuw gilde in het gooi formeren en daar ook cursussen gaan geven. Kort na de oprichting is een 5e lid toegetreden.

Van het geven van cursussen is in het begin weinig gekomen tot in 2010 de eerste cursusgegeven werd. Onder leiding van Wil v.d. Broek en Klaas Schipper zijn de eerste cursisten opgeleid.

Bijeenkomsten waren 1x per maand bij de leden thuis. Met de kleine groep van 5 personen was het goed te doen. Na 2010 is het aantal leden flink gegroeid en zijn we uitgeweken naar een clubgebouw aan de draaikom. Het aantal leden groeit nog gestaag, mede door het geven van een bierbrouwcursus.

Bijeenkomsten organiseren we over het algemeen op de 1e vrijdag van de maand, maar voor de exacte datums, zie de evenements kalender.

De gilde avonden organiseren de leden met verschillende thema”s meestal afgestemd op de tijd van het jaar. De cursisten laten ook in ieder geval hun cursusbier keuren door de andere leden van het gilde op een van de avonden. Verder is er mogelijkheid tot eigen inbreng ( meestal van bier..)

Namens de oprichters

Wil, Chris, Klaas, Ids en Peter

 

 

Peter Dikhoff